Polityka: Autorzy filmu „Układ zamknięty” odpowiadają Newsweekowi: Treść artykułu jest zmanipulowana, nierzetelna, nieuczciwa, a cały artykuł napisany pod określoną z góry założoną tezę

W tygodniku Newsweek Polska nr 17/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku, ukazał się publicystyczny materiał pl. „Kulisy Układu zamkniętego. Układ oskarżonych i sponsorów”, autorstwa Wojciech Cieśli oraz Violetty Krasnowskiej […]

Read Article →