Notki przed Kongresem

Informacja prasowa – 28.05.2012

Niepokonani budują duży ruch społeczny na rzecz
poszanowania praw obywatelskich

Warszawa, 28.05.2012 – W najbliższy czwartek odbędzie się pierwszy kongres ruchu społecznego „Niepokonani”. Inicjatorami kongresu są pokrzywdzeni przez aparat państwowy – urzędy skarbowe, prokuratury, sądy. W warszawskiej Sali Kongresowej 31 maja spotkają się nie tylko  bohaterowie programu telewizyjnego Telewizji Polsat „Państwo w państwie”, ale także przedsiębiorcy, pracownicy oraz wspierający akcję aktorzy i muzycy. Niepokonani poprzez kongres chcą pokazać skalę zjawiska, którego padli ofiarami. Chcą przedstawić propozycje zmian w prawie, których celem jest wykluczenie możliwości powtarzania się przypadków niesłusznego niszczenia ludzi i firm w imię rzekomej ochrony interesów państwa.

Pomysłodawcami i organizatorami kongresu są członkowie ruchu społecznego Niepokonani (www.niepokonani2012.pl). Połączył ich program Polsatu „Państwo w Państwie”. Dzięki relacjom
w mediach ich sprawy poznała cała Polska. W reakcji na ujawniane przypadki, do inicjatorów zgłaszają się kolejni przedsiębiorcy niszczeni przez urzędników różnych instytucji. Inicjatorzy chcą im dać szansę i nadzieję. Celem kongresu jest konsolidacja całego środowiska – nie tylko pokrzywdzonych, ale wszystkich, którzy nie pozostają obojętni na niesprawiedliwość i chcą zmian uniemożliwiających łamanie praw obywatelskich. Swój udział w kongresie zgłosiło wiele znanych osób: aktorów, ekonomistów, polityków, prawników, przedsiębiorców, dziennikarzy, działaczy społecznych. Wszyscy wierzą, że Kongres stanie się impulsem do poważnej debaty i rzeczywistych zmian w polskim prawie.

„Rozpoczynając naszą akcję zaledwie kilka tygodni temu nie spodziewaliśmy się aż takiego odzewu. Z jednej strony to cieszy, bo pokazuje, iż pokrzywdzeni przez aparat państwowy podnoszą się z kolan, mają dość milczenia, chcą być razem i mówić głośno o otaczającej nas niesprawiedliwości. Skala zainteresowania jednocześnie zasmuca, bo pokazuje, z jak wielkim problemem mamy do czynienia po 20 latach wolnego rynku i demokracji. Każda z tych osób to indywidualna historia, ale mająca początek w tym samym miejscu, w którym rozpoczyna się historia każdego z nas. W miejscu, w którym państwo prawa, za który chce uchodzić dzisiaj Polska zawiodło.” – powiedział Marcin Kołodziejczyk, jeden z organizatorów kongresu.

Cele ruchu definiuje deklaracja opublikowana na stronie www.niepokonani2012.pl. Niepokonani dążą do:

  • pełnego ujawnienia i napiętnowania wszystkich przypadków korzystania przez aparat skarbowy z przywileju bezkarności przy podejmowaniu błędnych decyzji skutkujących upadkiem firm, utraty miejsc pracy oraz problemami właścicieli;
  • wyeliminowania przypadków, w których sądy chronią urzędników i ich błędne decyzje, a nie pilnują praw obywatelskich.  Szczególnie widoczne to jest w nierównym traktowaniu stron postępowania sądowego, w którym wnioski Oskarżycieli są uprzywilejowane, opieszałość urzędów w postępowaniu dowodowym osłaniana, a Obrońca zbyt często stoi na straconej pozycji, zanim zacznie się proces sądowy;
  • równego traktowania stron, którego obecnie jest brak, w sytuacji w której błędy lub nieznajomość prawa po stronie oskarżonego wzmacniają skuteczność oskarżenia, rażące błędy i niekompetencja Prokuratury i organów skarbowych pozostają bezkarne i bezimienne.

Dlatego Niepokonani będą działać na rzecz zmiany procedur postępowań karnych i karno-skarbowych. Żądają wprowadzenia pełnej kontradyktoryjności postępowań karnych i wprowadzenia zasady, że sąd osądzając sprawę nie jest aktywną stroną postępowania. To Oskarżyciel i Obrońca powinni prezentować dowody, a sąd ograniczać się jedynie do ich oceny. Wierzą także, że uda się wprowadzić do procedur gwarancje rzeczywistej równości stron, np. dających uprawnienia Obronie do zapoznawania się ze wszystkimi zgromadzonymi dowodami przez Oskarżyciela w trakcie postępowania, obowiązek i możliwość przeprowadzania dowodów z biegłych.

„Niestety wiemy dzisiaj, że problemy, o których będziemy mówić w czwartek nie dotyczą tylko ludzi, którzy spotkają się w Sali Kongresowej – mówi Andrzej Żuromski z ruchu społecznego Niepokonani, współorganizator kongresu a jednocześnie inicjator akcji „Stop pomówieniom”. „To, co spotkało nas, może spotkać każdego, komu lokalna „spółdzielnia sprawiedliwość” postanowi udowodnić, że bez jej zgody nie można działać. Urzędnicy, których błędne decyzje zrujnowały nasze życie osobiste i zawodowe są bezkarni, wciąż pracują, wciąż rozstrzygają o losie innych. Złe i nieprzystające do obecnych realiów gospodarczych prawo ciągle jest stosowane. W relacjach państwo-przedsiębiorca to ten drugi ciągle stoi na przegranej pozycji. Wierzymy, że uda nam się zmienić zasadę, że każdy obywatel jest własnością Państwa i reprezentujących go urzędników. Polska jest własnością Polaków mających obowiązki, ale mających także nienaruszalne prawa. To właśnie chcemy pokazać, o tym chcemy mówić.” – dodał.

Kongres to początek szerszej działalności ruchu Niepokonani.

 

http://www.niepokonani2012.pl

Informacja prasowa – 08.05.2012

„pokrzywdzeni lecz NIEPOKONANI” – nowy, spontaniczny ruch społeczny

Powstał nowy, spontaniczny ruch społeczny konsolidujący ofiary urzędniczo-sądowych błędów, manifestujący jednocześnie potrzebę przywrócenia uniwersalnych zasad sprawiedliwości.

pokrzywdzeni lecz NIEPOKONANIInicjatorami ruchu są uczestnicy polsatowskiego programu „Państwo w Państwie”, przedsiębiorcy których firmy zbankrutowały lub popadły w duże tarapaty na skutek urzędniczych błędów, pomyłek oraz zwykłej niekompetencji funkcjonariuszy administracji państwowej różnych szczebli. Są wśród nich również osoby niesłusznie pomówione przez gangsterów, instrumentalnie nazwanych świadkami koronnymi, którzy spędzili wiele miesięcy w odosobnieniu tylko dlatego, że prokuratura nie potrafiła lub nie chciała sprawdzić wiarygodności oszczerstw wysuwanych przez prawdziwych przestępców. Wszyscy oni różnią się od siebie, mieszkają w różnych częściach naszego kraju, posiadają różne światopoglądy, legitymują się odmiennym statusem majątkowym i wykształceniem. Łączy ich jeden, konkretny cel – chcą przywrócenia szacunku dla prawdy, sprawiedliwości i poszanowania ludzkiej godności. Dlatego też odsuwają na bok wszystkie swoje prywatne poglądy na temat bieżącej sytuacji i koncentrują się na konsekwentnym i zdecydowanym działaniu zmierzającemu w stronę restytucji uniwersalnych zasad sprawiedliwości.

„Żyjemy w środku zjednoczonej Europy, piętnujemy totalitaryzmy w innych częściach świata a każdego dnia władza państwowa niemalże wszystkich szczebli toleruje niekompetencję, błędy oraz bezprawie swoich funkcjonariuszy, na skutek czego cierpią niewinni ludzie, ich rodziny a nie rzadko też dziesiątki pracowników ich zbankrutowanych firm. Uważamy, że po 22 latach transformacji nadszedł już czas aby skutecznie powiedzieć STOP: STOP DLA PRAWA DO BEZPRAWIA, STOP POMÓWIENIOM I STOP DLA BEZKARNOŚCI!” – tak uzasadnia motywy powołania ruchu jeden z jego założycieli Jerzy Książek z Wadowic.

Ruch Społeczny „NIEPOKONANI” powstał w Rajczy w dniach 23-24 podczas pierwszego spotkania na którym wszyscy oni poznali się po raz pierwszy i od razu przystąpili do działania. Już wtedy powstał projekt organizacji kongresu stowarzyszeniowego, którego jednym z celów podstawowych jest konsolidacja wielu środowisk oraz pojedynczych osób, które w różnym stopniu zderzyły się z omnipotencją zbiurokratyzowanych struktur naszego państwa. Kongres ten pod nazwą „pokrzywdzeni lecz NIEPOKONANI” odbędzie się już 31 maja 2012 w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie – czyli w zaledwie nieco ponad 2 miesiące od pierwszego spotkania NIEPOKONANYCH. „Chcielibyśmy aby zmienił się sposób postrzegania tego problemu gdyż skala zjawiska osiągnęła już wymiar powszechnej patologii. Uważamy, że warto zatem zorganizować kongres, zaprosić wszystkich pokrzywdzonych a także przedstawicieli najważniejszych organów naszego państwa i zaprezentować wszystkim zgromadzonym postulaty, które dają szansę  na szybką i skuteczną naprawę sytuacji w jakiej znalazł się wymiar sprawiedliwości w Polsce” – podkreśla Marcin Kołodziejczyk z Jeleniej Góry i jednocześnie dodaje – „jesteśmy w 100% APOLITYCZNI i w sposób zdecydowany dystansujemy się od bieżącej walki politycznej, nie chcąc być jej instrumentem w rękach polityków różnych opcji. Nasz apel kierujemy do najwyższych urzędów w państwie jako instytucji a nie do konkretnych osób je piastujących.”

NIEPOKONANI dość szybko się zorganizowali nadając ruchowi społecznemu niemal biznesową organizację pracy. Szybko powstały media w postaci strony internetowej www.niepokonani2012.pl oraz profilu i grupy na Facebook: http://www.facebook.com/NIEPOKONANI2012 oraz http://www.facebook.com/groups/niepokonani/

„Wielokrotnie mówiono o mnie rzeczy nieprawdziwe i szkalujące. To zawsze boli, ale czasem skutki bywają o wiele bardziej dotkliwe. Wielu ludzi trafia do zakładów karnych, wielu załamują się kariery lub biznesy, na które często pracowali dziesiątki lat. Walczę z takim procederem od lat i ta akcja jest absolutnie słuszna „ – wyjaśnia Grzegorz Markowski, lider legendarnego zespołu Perfect, który na kongresie zaśpiewa specjalną wersję piosenki pt. „Niepokonani”.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s