Program Ramowy II Kongresu Niepokonani 2012

II kongres

Ruchu Społecznego

NIEPOKONANI 2012

„DIALOG zamiast konfrontacji?”

Warszawa – 13 maja 2014r.

Program Ramowy

Rejestracja

Od godziny 09:00 rozpoczynamy rejestrację uczestników kongresu. Odbywać się ona będzie bezpośrednio przed głównym wejściem do Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Osoby posiadające legitymacje członkowskie w stowarzyszeniu NIEPOKONANI 2012 nie muszą się wcześniej rejestrować – wchodzą na podstawie okazania tej legitymacji.

Przebieg kongresu

Pierwsza część inaugurująca pt. „Prawda, wolność, sprawiedliwość”

Czy Polska jest krajem w pełni demokratycznym? Czy podmiotowe prawa obywatelskie są respektowane przez organa władzy publicznej? Czy funkcjonariusze państwowi respektują Konstytucję? Czy sposób wyboru władzy ustawodawczej w Polsce jest właściwy czy powinien ulec zmianie?

W tej części zaproszeni goście pomogą postawić diagnozę dotyczącą przyczyn powstawania patologii w życiu publicznym w Polsce.

 • 11:00 – uroczyste otwarcie kongresu
 • 11:05 – 11:20 inauguracyjne wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012, Pana Jerzego Książka
 • 11:20 – 12:30 wystąpienia zaproszonych gości a wśród nich m.in.: Prof. Jerzego Stępnia, Prof. Leszka Balcerowicza, Dra Piotra Kładocznego, Andrzeja Sadowskiego, Cezarego Kaźmierczaka i Bogusława Chraboty.
 • Zamierzamy też dać szansę na wypowiedź przedstawiciela władzy publicznej. Nie wiemy tylko czy ktokolwiek z reprezentantów władzy publicznej zechce się pojawić w Sali Kongresowej?
 • „Państwo w Państwie” – bez tego programu wieli Polaków nie dowiedziałoby się o patologiach trawiących instytucje publiczne w naszym kraju. Jego autorzy dokonają krótkiej prezentacji misji tego wyjątkowego programu.
 • Słynny przebój zespołu Perfect pt. NIEPOKONANI zaśpiewa, do akompaniamentu Filipa Siejki, Rafał Brzozowski.

12:30 – 12:45 – pierwsza kongresowa przerwa, podczas której zorganizowany zostanie w strefie dla mediów briefing prasowy.

Druga część pt. „Budujmy społeczeństwo obywatelskie”

Tzw. elity polityczne razem z korporacjami, składającymi się z funkcjonariuszy władzy publicznej, utworzyły swoistego rodzaju kartel pod nazwę zdemoralizowanego państwa w państwie. Odebrali nam, obywatelom prawo do samostanowienia o własnym losie! MUSIMY stworzyć OBYWATELSKĄ ALTERNATYWĘ dla tego zabetonowanego syndykatu. Bo to państwo ma należeć do obywateli a nie obywatele do tego państwa.

Dlatego musimy jednoczyć nasze wysiłki aby zabrać to państwo klasie politycznej i oddać obywatelom. Jak to zrobić? Nad tym zagadnieniem wspólnie zastanowią się przedstawiciele różnych organizacji społecznych a moderatorem tej dyskusji będzie Paweł Kukiz.

 • 12:45 – 13:50 – wystąpienia zaproszonych gości, reprezentujących organizacje społeczne i grupy branżowe, w tym m.in.: Jednomandatowe Okręgi Wyborcze, Court Watch, Dzielny Tata, Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej, MSP-24, Polska Izba Paliw Płynnych, przedstawiciele branży obrotu metalami szlachetnymi i inne .
 • ok. 13:50 Uczestnicy kongresu dokonają zbiorowego wyboru odpowiedzi na postawioną alternatywę. To decyzja wszystkich zgromadzonych uczestników zdefiniuje najbliższą przyszłość Ruchu Społecznego NIEPOKONANI 2012 i sojuszniczych organizacji społecznych.

14:00-14:15 – druga kongresowa przerwa

Trzecia Część pt. „Głos poszkodowanych lecz NIEPOKONANYCH”

Ruch Społeczny NIEPOKONANI 2012 to nie tylko członkowie stowarzyszenia ale również jego sympatycy i sojusznicy. II kongres nie mógłby się zakończyć sukcesem gdyby zabrakło wystąpień obywateli. Chyba jesteśmy jedyną organizacją w Polsce, która zamierza udostępnić zwykłym obywatelom, zorganizowaną na tą okoliczność, trybunę w Sali Kongresowej.

 • Wystąpienia osób poszkodowanych przez Państwo a wśród nich m.in: Zdzisław Wisny, Kazimierz Olewnik, Michał Otręba i inni.

Około 15:00 nastąpi zakończenie II kongresu R.S. NIEPOKONANI 2012

 

niepokonani plakat

12 responses to “Program Ramowy II Kongresu Niepokonani 2012

 1. W programie ramowym Kongresu nie widzę miejsca na żaden DIALOG uczestników z sali, szeregowych Niepokonanych, zwolenników i pokrzywdzonych nie należących do Ruchu z zaproszonymi gośćmi!
  czytam w Programie: “Czy Polska jest krajem w pełni demokratycznym? Czy podmiotowe prawa obywatelskie są respektowane przez organa władzy publicznej? Czy funkcjonariusze, reprezentujący organa administracji państwowej i wymiar sprawiedliwości, kierują się zawsze w swoim postępowaniu, zapisami zawartymi w Konstytucji?
  Mamy nadzieję, że kongresowe wystąpienia zaproszonych gości, pomogą wskazać na skuteczne środki i metody eliminowania urzędniczych patologii z życia publicznego.”
  Ostanie zdanie wprost zaprzecza deklarowanej w tytule Programu Kongresu formule. Goście przybędą na Kongres i „pomogą wskazać skuteczne środki“. Czy „wskazywanie“ bez interakcji z „ludem“ na sali nazywa się dialogiem? Te numery przerabiamy nieprzerwanie od 1945 roku!

  Równie dobrze uczestnicy mogliby obejrzeć tem Kongres z fotela w domu, ponieważ na ich głos, ten szumnie zapowiadany w programie DIALOG nie ma tam miejsca. Zaproszeni goście abstrahując od ich kontrowersyjnych „osiągnieć” i przynależności do organizacji równie kontrowersyjnych w opinii pokrzywdzonych (ile to np.próśb i listów pokrzywdzonych do HFPC zostało olanych? ) niewiele mających wspólnego z walką z bezprawiem w Polsce, a wiele z kanalizowaniem niezadowolenia społecznego i produkowaniem za unijne pieniądze „analiz” i „raportów”, które nie wiadomo czemu służą, mają wyglosić „mowy”. Po co?

  Ja jako ewentualny uczestnik Kongresu chciałabym zadac każdemu z szanownych gości pytania i usłyszeć ich odpowiedzi, a nie wysłuchiwac referatów. Co mają do powiedzenia “oficjalnie” mogę sobie poczytać w prasie lub na stronach internetowych, a tam o bezprawiu nic lub niewiele, a o rozwiązaniach zero. Rozmawiałam z wielu poszkodowanymi i ich zdanie jest podobne. Niepokonani są ruchem oddolnym, to sól tej ziemi i wysłuchiwanie referatów jak na Plenum KC PZPR niewiele wniesie do naszej walki.

  DIALOG ma sens jeżeli prowadzą tenże dwie czy więcej stron, i w tym przypdadku istotne jest, aby conajmniej jedna ze stron miała realne narzędzia wprowadzenia zmian czy reform, o które walczą Niepokonani (abstrahując od faktu, że Niepokonani nie mają jasnego, zwięzłego programu czego konkretnie chcą?). Zatem ten na niby DIALOG ZAMIAST KONFRONTACJI z zaproszonymi gośćmi, nawet gdyby się odbył – to co nam da? To sztuka dla sztuki, a nie forma walki!

  Czy to niefortunny przypadek czy droga którą zaczyna zmierzać Ruch Niepokonani, że w programie tę częśc nazwano „oficjalną”? czyli co reszta Kongresu po godz 12:30 to „nieoficjalna” ? czy dlatego, na koniec Kongresu przewidziano CAŁE 45 min na wypowiedzi poszkodowanych z sali ( nawet to nie jest jasne i jaka będzie formuła doboru z zakladamy 1-2 tys poszkodowanych przybyłych na Kongres, do otrzymania na chwilę glosu przez te 45 minut?), oczywiście szanowni „Oficjalni” goscie już głosów tych nie wysłuchają, bo wiadomo to bardzo ważne, „oficjalne” osoby i na takie bzdety nie będą mieli czasu. Opuszczą Kongres zaraz po wypełnieniu zadania o 12:30!

  Innymi słowy ten ‚DIALOG” to taki sam pic na wodę, jak i wszystko w tym chorym kraju.

  Apel do p. Kołodziejczyka
  Prosze nie kasować mojego komentarza. Prawdziwa cnota krytyk się nie boi!

  • Apel Pani, Pani Doro (czyli kto?) został przyjęty. Krytykę przyjmuję z pokorą i należnym szacunkiem. Nawet jeśli robimy coś niedoskonale lub z błędami, to robimy. Ten sie nie myli co nie robi nic. Nieprawdaż? Cześć oficjalna? Może niezbyt fortuna nazwa tej części. Może powinna być inna … Jaka? Ale chyba ma pani racje bo to określenie jest zbyt sztampowe. Zastanawia mnie tylko to, że pani już wszystko wie, wie co kto powie, ze nie bedzie rozmów, wymiany poglądów itp. Skąd ta wiedza? A może pozwoli nam Pani zaskoczyć zgromadzonych w sali Kongresowej? Zapraszam do uczestnictwa, do krytyki, do rozliczania tych, którym sie jeszcze chce … Itd. Bardzo tylko proszę o konstruktywną krytykę i podanie alternatywy, która pomoże nam w doborze tych najlepszych metod działania. Z góry dziękuje.

  • Pani Doro Kongres jest po to aby zadać pytanie wszystkim zebranym co dalej dialog czy konfrontacja ? I to właśnie zebrani członkowie i sympatycy odpowiedzą na to pytanie . A jak wyobrażamy sobie udzielenie głosu 2000 osób nawet po minucie to daje nam 33 godziny ja jednak przyjadę wysłucham i ocenię i mam nadzieję że mój głos chodź niemy będzie słyszalny

 2. Panie Marcinie,

  Dziękuję za odpowiedź. Moja wiedza wynika z przedstawionego powyżej Programu. W „części oficjalnej” nie jest przewidziana dyskusja czy „wymiana poglądow” z salą, chyba, że nie umiem czytać.
  Na moje propozycje jest już za późno. O te propozycje organizatorzy winni pytać zanim opracowali Program. Ja zakładałam, że Pan i reszta organizatorów wyciągnęli wnioski z przebiegu pierwszego Kongresu, gdzie mówcami byłi głównie animatorzy Ruchu, a zaproszeni goście odpowiadali na pytania i propozycje pokrzywdzonych siedzących na podium. I właśnie ta część zdawała się być najbardziej potrzebna.

  Jak napisałam wcześniej nie wiem z kim ma być ten dialog?

  Co do alternatywy być może panel gości mógłby się skladać z kilku osób 3-4 opowaiadających się za dialogiem i tej samej liczbie osób opowiadających się przeciw dialogowi i sa za innymi formami walki. Każdy gość na początek krótko przedstawiłby swój punkt widzenia, po czym osoby z sali zadawałyby pytania i na nie odpowiadaliby goście ( po jednym ) z obydwu stron. Taka forma czy zbliżona byłaby prowadzona przez moderatora. Można, a nawet chyba trzeba wprowadzić jakies limity czasowe na wolne wypowiedzi za i przeciw jak i przy odpowiadaniu na pytania. To tak na szybko jedna z możliwości. Taki blok moim zdaniem powinien trwać dwie trzy godziny. Także powinnien być blok przynajmniej dwugodzinny na wolne wypowiedzi ludzi z sali, kiedy mieliby mozliwość opowiedzieć o swoich sprawach. Trzeba oczywiście pomyśleć o metodzie wyboru głosów. Moze przy rejestracji zgłoszenie o chęci wystąpienia. Jeżeli będzie za dużo osób może losowanie.

  Przy takim programie czas przeznaczony na „Kongres” od 11.00 do 15.00 z dwoma przerwami przy części artystycznej i „części oficjalnej” to stanowczo za mało! Ludzie pożyczają często pieniądze, żeby przyjechać na ten Kongres, zwalniają się z pracy etc i te parę godzin gdzie dla „sali” jest tylko niecała godzina nie jest dobrym sygnalem od kierownictwa Ruchu i organizatorów.

  Wszystko o nas, bez nas – przerabiamy już od 45r. Czas zmienić ten model. I kierownictwo Niepokonanych 2012 powinni to rozumieć najlepiej. Program Kongresu niestety nie pozwala wierzyć czy mieć nadzieję, że tak jest.

  Dodam jeszcze na marginesie, iż twierdzenie, że tylko ci co nic nie robią nie mylą się jest demagogią i pustą retoryką. Czy Pokrzywdzeni i Niepokonani byli konsultowani co do tematu i formuły programu Kongresu? Czy byli zaproszeni do prac organizacyjnych od początku planowanego Kongresu? Czy byłi konsultowani co do zaproszonych gości? Nic takiego nie widzę na stronie Niepokonanych. Jeżeli kierownictwo uznało, że szeregowi członkowie nie mają glosu w powyższych kwestiach, oznacza to że z „robienia” zostali arbitralnie wyłączeni od początku, więc zarzucanie , że nic nie robią, a krytykują jest chybione.

  Pozdrawiam i mam nadzieję, że coś dobrego wyjdzie z tego moim zdaniem nieprzemyślanego Kongresu. Pokrzywdzeni i Niepokonani potrzebują sukcesów!
  Dora Kowalska
  .

 3. Pani Doro jako organizator techniczny II kongresu zapewniam że będzie wiele możliwości wypowiedzenia swojego zdania oczywiście nie wprost gdyż uważam że jest to niemożliwe dla 10000 sympatyków ruchu . My nie budujemy struktur tylko spontaniczny ruch który to bardziej powinien działać lokalnie myśląc oczywiście globalnie i z tego powodu nie było możliwości przeprowadzenia konsultacji co do kongresu jeżeli ma Pani jakiś pomysł na prowadzenie takich konsultacji z 10000 sympatyków proszę o kontakt 502778285.Proszę również o przestanie bycia osobą anonimowa i podanie swoich danych kontaktowych telefonicznych w komentarzu lub po przez sms na mój numer

 4. Szanowana Pani Doro!
  po raz kolejny – nie drugi przecież bo korespondował już pan .. o przepraszam Pani … ze mną na innym forum a moja pomyłka dot. płci wzięła się z podobieństwa z mailami, które posiadam, bo jest tak duże, że jedyną znaczącą zmianą jest zmiana rodzaju na żeński – namawiam zatem do zdjęcia przyłbicy i pokazania swoje tożsamości … naprawdę „cnota krytyki się nie boi” … i kto to napisał … hmmm. Ad rem. Argumenty są w części celne ale w części nieco chybione. W tej części co są celne, postanowiliśmy dokonać pewnych korekt i już lada moment będą one upublicznione. I naprawdę proszę, pokornie proszę nic nie narzucając aby już odpuścić temu dialogowi, bo jest on w tytule postawiony w formie pytajnika. Ja nie wiem wszystkiego ale jestem człowiekiem dialogu, zawsze nim byłem. Większość osób z mojego środowiska myśli podobnie jak i ja. Jednak nikt z nas nie chce tego narzucać reszcie członków RS NIEPOKONANI 2012. Dlatego chcemy po dwóch latach działalności zapytać czy metody, którymi tworzymy ten ruchu i staramy się realizować nasze cele są dalej aktualne? Czy nie powinniśmy ich zmienić? Dlatego zapraszam Krzysztofie … oj znowu ta freudowska pomyłka … zapraszam Pani Doro do Sali Kongresowej bo wszyscy – ani nie ja, ani nie Pan(i) w pojedynkę, tylko wszyscy razem, demokratyczną większością, zdecydują o kierunku wybranej drogi na kolejne lata. I naprawdę tej decyzji ogółu nie zmieni żadne wymądrzanie się dwóch osób na tym forum. Pan(i) osobiste poglądy i moje osobiste poglądy nie mają tu żadnego znacznie. Ja tylko robię wszystko aby wszystkim naszym członkom, sympatykom i sojusznikom umożliwić podjęcie demokratycznej decyzji. Na tym moja rola, jako animatora kongresu, który dba dodatkowo o jego medialną oprawę, się zakończy. Mój cel to oddać głos ludziom zamiast ich przekonywać, że moja mojsza jest najmojsza i że tylko ja Marcin, ja Dora czy ja Krzysztof wszystko wiem najlepiej a reszta niech mnie słucha i słucha mojej jedynie słusznej prawdy objawionej. My Polacy mamy taką zdolność, że jak już dorwiemy się do klawiatury, to krytykujemy wszystko i wszystkich … i dlaczego? Bo nam wolno, bo nie ujawniamy swojej tożsamości, bo z przyczajki jest łatwiej, bezpieczniej itd. Kiedy jednak dochodzi do sytuacji, że trzeba zakasać rękawy i trochę popracować, zdobyć środki, zrobić akcję promocyjną … oooo to już zostaje zaledwie kilku na placu boju … i do tego wylewają Ci co nie robią nic lub mało, na nich wiadro pomyj. Made in Poland 2014!
  Pani Doro! Na koniec chcę zaprosić do zabrania głosu – proszę przysłać mi swoje zgłoszenie na adres sekretariat@niepokonani2012.pl, z krótką notką o sobie i temat/tytuł wystąpienia. Ktokolwiek czyta również te słowa informujemy, że już wkrótce opublikujemy zasady wzięcia udziału dla każdego! Nie obiecujemy, że każdy przemówi – powód prosty i prozaiczny = nie mamy tyle środków aby mieć na więcej niż 4 godziny Salę Kongresową (chyba, że Pani Dora wspomoże finansowo, to z chęcią przedłużymy ten czas) ale obiecujemy, że każde wystąpienie będzie opublikowane!
  Pozdrawiam
  Marcin Kołodziejczyk

 5. Dzięki za odpowiedź.
  Faktycznie nie ma sensu przedłużać tej dyskusji. Na marginesie zauważam, że Pan ma jakąś teorię konspiracji co do mojej osoby. Moja korespondencja z Panem – rzeczywiście tak – z tego samego emailu i jestem kobietą – Dora Kowalska. Nigdy nie byłam i nie występowałam korespondując z Panem, jak Pan imputuje jako jakiś Krzysztof, ani nie byłam w przeszłości Krzysztofem. …ale, coś tu w trawie piszczy, bo żeby było śmiesznie, mój syn ma na imię właśnie Krzysztof.
  Pozdrawiam i trzymam kciuki za Kongres

  PS: Sprawa finansowania Kongresu czy wynajęcia sali na dłużej, też winna być przedyskutowana z członkami i sympatykami Ruchu dawno temu. Sama niestety nie mogę sfinansować, bowiem „system wymiaru sprawiedliwości” spauperyzował mnie skutecznie i permanentnie. Natomiast gdyby była akcja dofinansowania wynajmu, chętnie bym partycypowała na tyle na ile mnie stać. I wielu innych pewnie też.

  Jeszcze raz pozdrawiam
  Dora Kowalska

 6. Dora ma wiele racji, sam się wybieram, ale wypowiedzi pana organizatora trochę mnie już na początku ZNIECHĘCAJĄ. Byłem w Kongresowej na wielu tego typu inauguracjach , a skoro wybieram się na kolejną to znaczy że z tamtych nie wiele wyszło. Nie podoba mi się forma odniesienia do wpisów pani Dory. To ma być Ruch tych co zadarli z „władzą” i nie dziwię się , że nie wszyscy chcą się ujawnić z nazwiska. Szanujmy się , a nie licytujmy co kto zrobił już dla innych. Ważne co jeszcze możemy zrobić !

  • Z chęcią dalibyśmy „lajka” pod takim komentarzem bo choć w pewnym zakresie jest krytyczny to jest merytoryczny. Z pokorą przyjmujemy uwagę i obiecujemy, że zasada wzajemnego szacunku będzie tą naczelną w naszych relacjach z innymi obywatelami. Pozdrawiamy i zapraszamy gorąco na kongres i Pana Optymistę i Panią Dorę i każdego, kto chciałby wyplenić patologie z naszego życia społecznego.

 7. Pingback: Zaproszenie na konferencję prasową dla mediów | niepokonani2012·

 8. Z ubolewaniem stowarzyszenie OBURZENI przyjęło informację, iż nie zostało uwzględnione w debacie kongresowej ze względu na swoje zaangażowanie polityczne w czasie wyborów do PE. To swego rodzaju schizofrenia, aby odmawiać komuś prawa do zabrania głosu ze względów politycznych. Przecież Niepokonani chcą rzekomo odebrać władzę nowej nomenklaturze?! Proponowanie nam wykupienia czasu na wystąpienie jest kolejnym kuriozum zwłaszcza, iż Wasz szef zabierał głos na naszym zebraniu założycielskim w grudniu ub. roku.

  Na plakacie hasło „Dialog zamiast konfrontacji” jest bez pytajnika, który dopisaliście dopiero później????

  Niezrozumiała jest też planowana obecność na sali przedstawicieli władz (jeśli się pojawią???) oraz jednego z architektów Polski pookrągłostołowej Balcerowicza.

  Ciekawe, czy nas w ogóle wpuścicie na salę?

  Pozdrawiam wszystkich Niepokonanych, którzy nie zamykają ust innym, chcącym także naprawić nasz kraj.

  Marek Ciesielczyk – wiceprzewodniczący Rady koordynacyjnej stowarzyszenia OBURZENI – http://www.marekciesielczyk.com
  tel. 601 255 849

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s