NIEPOKONANI 2012 postulują do Premiera o dymisję Prokuratora Generalnego

Katowice, 2013-07-10

Szanowny Pan

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

Rzeczpospolitej Polskiej

List otwarty

Szanowny Panie Premierze!

W imieniu Stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012 kierujemy na Pana ręce list otwarty, którego efektem – żywimy taką nadzieję, będzie wniosek o odwołanie Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, sporządzony na podstawie artykułu 10f. ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o Prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 270, poz. 1599 z późn. zm.).

Nie jest naszą intencją napiętnowanie publicznych funkcjonariuszy, których ustawowo zapisane powinności w stosunku do społeczeństwa, zobowiązują do ochrony podmiotowych praw obywatelskich i zagwarantowania praworządności. Jednak jako organizacja występująca w imieniu dziesiątek tysięcy Polaków, poszkodowanych i pokrzywdzonych przez instytucje państwowe, nie możemy pozostawać w biernym milczeniu w sytuacji, kiedy prokuratorzy w sposób nikczemny, gdyż całkowicie bezpodstawny, kierują wnioski aresztowe, wymuszając niejako na sądach orzekanie wielomiesięcznych aresztów wobec całkowicie niewinnych obywateli. Dla potrzeb uzasadnienia naszej obywatelskiej inicjatywy posługujemy się jednym ale jakże charakterystycznym przykładem działalności prokuratora Romana Pietrzaka z Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach.

W zeszłym roku media dość szeroko i wnikliwie opisywały dramatyczne losy przedsiębiorcy hotelowego z Turawy pod Opolem – pana Krzysztofa Stańki, który spędził w areszcie ponad 27 miesięcy, będąc człowiekiem całkowicie niewinnym i bezpodstawnie oskarżonym. Poszczególne instancje sądowe uniewinniły Krzysztofa Stańkę ostatecznie w dniu 9 maja 2012r. od zarzutów popełniania ciężkich przestępstw na tle narkotykowym. W uzasadnieniach wydanych wyroków możemy znaleźć zapisy mówiące o bezpodstawnych działaniach i  braku etyki ze strony prokuratora prowadzącego sprawę. Na płynące z wielu stron sugestie aby rzetelnie ocenić ten drastyczny przypadek złamania podmiotowych praw obywatelskich przez funkcjonariusza Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach i wyciągnąć konsekwencje służbowe, Prokurator Generalny ustami swojego rzecznika Mateusza Martyniuka, podał do publicznej wiadomości, że w ocenie Prokuratury Generalnej nie ma podstaw do podejmowania kroków dyscyplinarnych zarówno wobec prokuratora Romana Pietrzaka, jak i jego przełożonych (Rzeczpospolita – 14.06.2012).

W ocenie członków Stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012 nic nie uzasadnia braku służbowej reakcji na zaledwie jeden przypadek zamachu, dokonanego przez funkcjonariusza publicznego, na wolność niewinnego człowieka.  Dlatego prostujemy pokrętne i z gruntu amoralne tłumaczenie Prokuratora Generalnego o jednostkowym i niereprezentatywnym przypadku, który nie może rzutować na całokształt pracy prokuratora. Zwracamy przy tym naszą uwagę, iż przypadek Pana Krzysztofa Stańki nie był jedynym tego typu przykładem szkodliwej działalności prokuratora Romana Pietrzaka.

W związku z powyższym informujemy Pana Premiera, że zarząd Stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012 dotarł do 24 przypadków osób bezpodstawnie oskarżonych i pochopnie aresztowanych przy bardzo aktywnym współudziale prokuratora Pietrzaka. Ze względu na otwarty charakter tego listu oraz biorąc pod uwagę dobre imię niesłusznie oskarżonych a także ich prawo do ochrony danych osobowych, zdecydowaliśmy że szczegóły tych spraw umieszczone zostały w niejawnym załączniku dołączonym do niniejszego listu.

Brak właściwego nadzoru nad działaniami prokuratora Romana Pietrzaka jednoznacznie wskazuje na:

–       nieumiejętność w doborze ludzi na ważne stanowiska publiczne,

–       wadliwy system zbierania informacji o działaniach podejmowanych przez podległych prokuratorów,

–       nienależyte procedury kontroli służbowej

–       niewłaściwą ocenę pracy poszczególnych prokuratorów

–       brak zdolności i determinacji w wyciąganiu służbowych konsekwencji od tych prokuratorów, którzy nagminnie nadużywają powierzonej im władzy

Wszystkie te czynniki powodują, że w ocenie zarządu Stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012, Pan Andrzej Seremet nie powinien dłużej piastować powierzonej mu godności Prokuratora Generalnego. Uroczyste zobowiązanie Pana Andrzeja Seremeta brzmiało: „Obejmując stanowisko Prokuratora Generalnego, uroczyście ślubuję stać na straży Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i prawa, strzec praworządności, a powierzone mi obowiązki wypełniać sumiennie”. Analizując zatem przypadek działań prokuratora Romana Pietrzaka, w kontekście braku reakcji służbowej ze strony Prokuratora Generalnego, można wyciągnąć jeden z dwóch wniosków, że:

–       albo Prokurator Generalny inaczej niż ustawodawca rozumie pojęcie praworządności,

–       albo też Prokurator Generalny, wiedząc o rażących przypadkach łamania tej praworządności przez swoich podwładnych, nie dość sumiennie egzekwuje przestrzegania litery prawa.

W obu powyższych przypadkach mamy ewidentnie do czynienia z deliktem, świadczącym o złamaniu przez Pana Andrzeja Seremeta swojego ślubowania, co uniemożliwia jego dalsze piastowanie godności Prokuratora Generalnego.

Każdy może popełnić błąd. Taki błąd może być tylko wtedy jednak wytłumaczony i wybaczony, kiedy w ślad za nim następuje akt skruchy i ubolewania za popełnione czyny. Brak urzędniczej refleksji Prokuratora Generalnego dotyczącej działań prokuratora Romana Pietrzaka nasuwa poważne wątpliwości natury moralnej i formalnej, uniemożliwiające w istocie pełnienie tak ważnej, z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego obywateli, funkcji przez człowieka, który nie potrafi we właściwy sposób skontrolować, ocenić i wyciągnąć konsekwencji od swojego podwładnego, nagminnie i bezprawnie łamiącego ludzkie życiorysy. Obywatelskie rozumienie praw i obowiązków postawionych przed funkcjonariuszami państwowymi, jednoznacznie wyklucza takie szkodliwe postawy, które są sprzeczne z literą i duchem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zachęcamy Pana Premiera do współodczuwania, razem z członkami naszego ruchu społecznego NIEPOKONANI 2012, trosk i życiowych udręk tysięcy polskich obywateli, bezprawnie rujnowanych przez wymiar sprawiedliwości i organy ścigania, w całym okresie ustrojowej transformacji.

Z poważaniem

Jerzy Książek

Prezes Stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012

2 responses to “NIEPOKONANI 2012 postulują do Premiera o dymisję Prokuratora Generalnego

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s